Image

Skuteczne
Systemy Monitoringu

System monitoringu to jeden z najskuteczniejszych środków kontroli obiektów. Pozwala na zdalny nadzór nad pracownikami, analizę popełnionych błędów oraz podnosi poziom ochrony budynku. Na życzenie klienta ukrywamy montowane kamery, aby osoby przebywające w budynku nie były świadome ich obecności. To usługa nie tylko dla firm, równie często monitoring instalujemy na posiadłościach osób prywatnych.

SMART rozwiązania – dla Twojej wygody i oszczędności

System monitoringu integrujemy z systemem alarmowym – powiadomienia otrzymujesz na bieżąco. Montowane kamery wyposażone są w nowoczesne funkcje umożliwiające odczytanie numeru rejestracyjnego samochodu, co pozwala np. na automatyczne podniesienie szlabanu.

Inteligentna analiza obrazu
Reaguj na podejrzane zachowania i automatycznie ostrzegaj o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Zredukuj ryzyko do minimum.
Inteligentna analiza obrazu to rozwiązanie, które pozwala na zwiększoną kontrolę zarówno wnętrz budynków, jak i otwartych przestrzeni. Na podstawie wprowadzonych wcześniej kryteriów system automatycznie wykrywa niepożądane zachowania oraz obiekty i informację o nich wysyła do operatora. To usprawnienie klasycznego monitoringu CCTV, które pozwala na:

  • redukcję kosztów personelu
  • zmniejszenie ilości zapisywanych danych
  • minimalizacja strat powstałych w wyniku kradzieży
  • wykluczenie błędu ludzkiego
Image

Bieżąca analiza obrazu

System kontroluje zachowania w czasie rzeczywistym i na bieżąco wysyła informacje o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Image

Analiza zarejestrowanego obrazu

Szybka i automatyczna analiza nagrań pod kątem podejrzanych zachowań. Oszczędność w postaci czasu pracy personelu.

Według badań Buyer Beaware koncentracja przeciętnego operatora monitoringu spada o 95% już po 22 minutach pracy. Inteligentna analiza obrazu działa na 100% - 24h na dobę.

Zobacz również

Image
Image
Image
Image
Image
Image