Image

Bezpiecznie korzystaj z instalacji elektrycznej i urządzeń wykonując okresowe
POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonywanie pomiarów elektrycznych jest niezbędne do bezpiecznego korzystania z urządzeń i instalacji elektrycznej zarówno w domu, jak i firmie. Sprawny i dokładny pomiar wymaga odpowiedniego sprzętu, wiedzy i umiejętności. W TORAMA tego rodzaju pracami zajmujemy się od 2007 roku. W przypadku wykrycia nieprawidłowości usuwamy je i ponownie wykonujemy pomiar. Dokumentację z przeprowadzonych zgodnie z normami prac przekazujemy klientowi.

POMIARY ELEKTRYCZNE

Jako jedna z niewielu firm wykonujemy pomiary pola elektromagnetycznego (PEM), które pozwalają określić, czy bezpiecznie korzystamy z urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, takich jak telefony komórkowe, routery albo kuchenki mikrofalowe. Sprawdzamy również, czy sąsiedztwo stacji bazowych telefonii komórkowej nie stwarza zagrożenia.

W ramach wykonywanych pomiarów mierzymy:

 • pomiary skuteczności ochrony od porażeń: 
  - samoczynnego wyłączenia zasilania
  - separacji elektrycznej
  - izolacji stanowiska
 • pomiary rezystancji izolacji: 
  - obwodów odbiorczych jednofazowych i trójfazowych
  - linii kablowych zasilających i sterowniczych
 • badania wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary elektronarzędzi ręcznych
 • pomiary i badania maszyn z napędem elektrycznym
 • badania bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego (PAT):
  - sprzętu biurowego
  - sprzętu informatycznego
  - sprzętu AGD
  - sprzętu medycznego
 • badania i pomiary instalacji odgromowych
 • pomiary oświetlenia elektrycznego: 
  - natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
  - natężenia oświetlenia ewakuacyjnego
  - natężenia oświetlenia ogólnego
 • pomiary pola elektromagnetycznego (PEM)

Zobacz również

Image
Image
Image
Image
Image
Image